top of page

Privacy verklaring 

Een privacyverklaring, ook wel privacybeleid genoemd, beschrijft hoe een organisatie omgaat met de persoonlijke gegevens van klanten, bezoekers van de website, en andere betrokkenen. Hier is een voorbeeld van een privacyverklaring voor De Haarzaak Koewacht:

**Privacyverklaring De Haarzaak Koewacht**

**Ingangsdatum: 1 juni 2024**

Welkom bij De Haarzaak Koewacht. Wij hechten veel waarde aan de privacy van onze klanten en doen er alles aan om uw persoonsgegevens te beschermen. In deze privacyverklaring leggen wij uit welke gegevens wij verzamelen, hoe wij deze gebruiken en welke rechten u heeft met betrekking tot uw gegevens.


**1. Welke gegevens verzamelen wij?**
- **Persoonsgegevens:** Naam, adres, telefoonnummer, e-mailadres, geboortedatum.
- **Afspraakgegevens:** Informatie over uw gemaakte afspraken, zoals datum, tijd en aard van de behandeling.
- **Betalingsgegevens:** Gegevens die nodig zijn voor de verwerking van betalingen, zoals bankrekeningnummer.
- **Communicatiegegevens:** Gegevens die u met ons deelt via e-mail, telefoon of andere communicatiemiddelen.

**2. Hoe verzamelen wij uw gegevens?**
Wij verzamelen persoonsgegevens op de volgende manieren:
- Wanneer u een afspraak maakt via onze website, telefonisch of in de salon.
- Wanneer u zich inschrijft voor onze nieuwsbrief.
- Wanneer u contact met ons opneemt via e-mail of telefoon.

**3. Hoe gebruiken wij uw gegevens?**
Wij gebruiken uw gegevens voor de volgende doeleinden:
- Het plannen en beheren van afspraken.
- Het versturen van bevestigingen en herinneringen van afspraken.
- Het verwerken van betalingen.
- Het versturen van nieuwsbrieven en promotionele aanbiedingen (alleen indien u hiervoor toestemming heeft gegeven).
- Het beantwoorden van uw vragen en het bieden van klantenservice.

**4. Met wie delen wij uw gegevens?**
Wij delen uw gegevens niet met derden, tenzij dit noodzakelijk is voor de uitvoering van onze diensten of wij wettelijk verplicht zijn om dit te doen.

**5. Hoe lang bewaren wij uw gegevens?**
Wij bewaren uw gegevens niet langer dan nodig is voor de doeleinden waarvoor ze zijn verzameld, tenzij een langere bewaartermijn wettelijk vereist is.

**6. Hoe beschermen wij uw gegevens?**
Wij nemen passende technische en organisatorische maatregelen om uw gegevens te beschermen tegen verlies, diefstal en onbevoegde toegang.

**7. Uw rechten**
U heeft het recht om:
- Inzage te krijgen in uw persoonsgegevens.
- Onjuiste persoonsgegevens te laten corrigeren.
- Uw persoonsgegevens te laten verwijderen.
- Bezwaar te maken tegen het gebruik van uw persoonsgegevens.
- Uw toestemming voor gegevensverwerking in te trekken (indien van toepassing).

**8. Contactinformatie**
Voor vragen over deze privacyverklaring of om uw rechten uit te oefenen, kunt u contact met ons opnemen via:
- **Adres:** De Haarzaak Koewacht, [Uw Adres], Koewacht, Nederland
- **Telefoonnummer:** [Uw Telefoonnummer]
- **E-mailadres:** [Uw E-mailadres]

Wij behouden ons het recht voor om deze privacyverklaring van tijd tot tijd te wijzigen. Eventuele wijzigingen zullen op onze website worden gepubliceerd.

**Datum van laatste wijziging:** 1 juni 2024

Een cookieverklaring informeert bezoekers van uw website over het gebruik van cookies en andere trackingtechnologieën. Hier is een voorbeeld van een cookieverklaring voor De Haarzaak Koewacht

bottom of page